הקוד האתי

הקוד האתי
הבנק הבינלאומי בלט מאז ומעולם כבנק המנהל את עסקיו באמינות ובהוגנות. הקוד האתי של הבנק הבינלאומי הינו תעודת הזהות הערכית של הבנק. הקוד והערכים אותם הוא מייצג מעצבים את התשתית המוסרית לפעילותנו כבנק ומשמשים מצפן לכל העובדים.  
הקוד האתי הוא נדבך נוסף ביצירת תרבות ארגונית בקבוצת הבינלאומי אשר משלבת מצוינות עסקית עם מצוינות ערכית. הקוד מציב רף גבוה שיש לשאוף אליו, של הראוי והנכון ומהווה הצהרה ברורה ומפורשת לכל מה שאנו מאמינים בו ושואפים לקיים.

הקוד האתי של הבנק הבינלאומי:

 • יושרה, הוגנות ואמינות
 • מצוינות
 • אחריות ומחויבות
 • יוזמה וחדשנות
 • שקיפות ופתיחות
 • כבוד האדם
 • שיוויון


המטרות העיקריות של הקוד האתי:

 • ליצור סביבה ערכית ומוסרית בבנק ולתת מענה במקרה שהחוק ו/או הנוהל, אינם חד משמעיים.
 • להציג את הערכים המנחים את פעילותנו מול הלקוחות, העובדים והסביבה החיצונית.
 • להבהיר את האופן בו הערכים מיושמים בחיי היום יום, באמצעות כללי ההתנהגות המייצגים כל ערך.
 • לשמש מורה דרך ערכי במצבים של קונפליקט או דילמות אפשריות בחיי העבודה.
 • לסייע לעובדים בבחירת הדרך הראויה ולכוון את תהליכי קבלת החלטות הן במישור העסקי והן במישור הבינאישי.


על מי חל הקוד האתי?
הקוד האתי חל על כל עובדי הבנק הבינלאומי וחברות הבנות הלא בנקאיות שלו, בכל הדרגים ובכל התפקידים וכן על חברי ההנהלה והדירקטוריון.
הבנק מייחס חשיבות רבה ליישום הקוד במכלול הפעילות של הבנק, בכל מערכות היחסים הקיימות ומצפה מכל עובדי הבנק וחברות הבנות הלא בנקאיות, חברי ההנהלה והדירקטוריון לפעול ברוח הערכים המוצגים בקוד.
הקוד האתי משמש כמסמך הצהרתי מחייב בכל פעילות הבנק, כלפי לקוחותיו, כלפי עובדיו, וכלפי סביבתו - מתחרים, ספקים, הקהילה ואחרים להם יש מגע עם הבנק.