פי אקסטרה עולם שבו הכסף שלכם
שווה יותר

Cards+Pextra

פי אקסטרה כסף בחזרה

Enjoy+Pextra

משלמים

עם כרטיס האשראי פי אקסטרה במגוון ענק של עסקים

Keep

צוברים

הנחה מסכום הרכישה ככסף מזומן לכרטיס הנטען פי אקסטרה

Pay

מממשים

את הכסף שנצבר בכרטיס הנטען באחת מהרשתות שבנבחרת

פי אקסטרה הטבות

תתחילו ליהנות מהטבות שוות שמותאמות בול בשבילכם, לדוגמה- קניתם תנור ברשת מוצרי חשמל שבמועדון? באותו רגע צברתם אוטומטית כסף בכרטיס הנטען, כמה? אחוז מסויים מהרכישה. עכשיו אתם יכולים להיכנס לרשת בגדים שבנבחרת המועדון ולרכוש לעצמכם בגד חדש בסכום שצברתם


Community+Pextra

פי אקסטרה קהילה

אחוז מהמחזור שנצבר חוזר למען הקהילה

שאלות ותשובות

מימוש הערך הצבור ייעשה באמצעות הצגת הכרטיס הנטען בבית העסק, ו/או באמצעות שימוש במספרו של הכרטיס הנטען ע"י הקלדה ידנית בבית העסק, במידה ובית העסק מאפשר זאת.

הכרטיס הנטען בתוקף עד למועד המופיע בגב הכרטיס הנטען. תוקף הכרטיס הנטען יתחדש אוטומטית אלא אם כן תימסר ללקוח הודעה אחרת, או אם תימסר על ידי הלקוח הודעת ביטול לכרטיס הנטען בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש.

הערך הצבור בכרטיס הנטען אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בו.

במקרה של אובדן, גניבה או פגם של הכרטיס הנטען, על המחזיק להודיע על כך לישראכרט מיד עם היוודע לו, ולעניין זה יחולו הוראות הדין.

במקרה של ביטול הכרטיס הנטען מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בגין אי חידוש לבקשת הלקוח לתקופה נוספת, הלקוח יזוכה בכרטיס האשראי של המועדון בגין היתרה הצבורה בכרטיס הנטען, ככל שקיימת.

במקרה של ביטול עסקה (בכפוף למדיניות הביטולים של בית העסק) יחולו ההוראות הבאות : א. ככל שהעסקה בוצעה תוך שימוש בכסף שנצבר בכרטיס המועדון (לרבות באופן חלקי), אזי הלקוח יזוכה בכרטיס הנטען בסכום שבו נעשה שימוש בגין העסקה שבוטלה. ב. ככל שהעסקה בוצעה בכרטיס האשראי של המועדון (לרבות באופן חלקי) ונצבר בגינה ערך צבור, אזי במקרה של ביטולה, ייגרע הערך הצבור שנטען בגינה כאמור מהכרטיס הנטען.

הנקודות מכל כרטיס Beyond מועברות לחשבון המשותף ונצברות שם יחד על מנת שהנקודות החדשות שנצברו בכרטיס במהלך החודש יעברו לחשבון ויצטרפו לנקודות הקיימות שכבר הועברו אליו בעבר, עליך להגיע להיקף עסקאות צוברות בכרטיס של 4000 ₪ לפחות. בחודש בו היקף העסקאות הצוברות בכרטיס נמוך מ-4,000 ₪, הנקודות החדשות שנצברו בכרטיס באותו חודש ימחקו ולא יעברו לחשבון, ותהיה לך הזדמנות בחודש הבא לצבור שוב מחדש.