פתיחת חשבון

פאגי, הבנק הבינלאומי יצא עם תוכנית הטבות ללקוחות הבנק בצל עליית הריבית במשק. התכנית כוללת שורת צעדים שמטרתם לסייע לך בתקופה זו שהעלאות הריבית במשק מכבידות עליך.

השירות מיועד ללקוחות הבנק וכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק.
אין לראות בפרסום משום התחייבות למתן השירות. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.