תשלום חשבונות

תשלום חשבונות באתר

ביצוע תשלומים באתר למוסדות, משרדי ממשלה, שרותים ואגרות באופן פשוט ונוח ללא תשלום עמלה.
 
תשלומים למשרדי ממשלה:
משרד התחבורה, משרד החוץ, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד התקשורת,
משרד הפנים, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, רשות המיסים בישראל, המוסד לביטוח לאומי,
מינהל מקרקעי ישראל ומשטרת ישראל.
 
ביצוע תשלומים:
ביצוע התשלום יתאפשר למנויים באינטרנט ברמת שירות שלישית ומעלה.
בכניסה לשרות באמצעות הקשה על לחצן "תשלומים" שבתפריט הראשי.
בתשלום למוסדות יש להקיש על לחצן "תשלום לבזק" או "תשלום לחברת חשמל", 
במסך המוצג יש להקיש את פרטי התשלום, כפי שמופיע בחלקה התחתון של הודעת הזיכוי,  בסיום הפעולה יוקרן מסך אישור.
התשלום יתבצע באמצעות חיוב חשבון העו"ש.
בתשלום למשרדי ממשלה יש להקיש על הלחצן המתאים לפי שובר התשלום ומתבצע קישור לאתר התשלומים הממשלתי,
יש לבחור את המשרד הרלבנטי לביצוע התשלום ולמלא את הפרטים עפ"י ההנחיות.
בסיום הפעולה מתקבל "מספר תשלום" (אסמכתא).
קיימת אפשרות בחירה באמצעי התשלום בין חיוב חשבון העו"ש לחיוב כרטיס אשראי.
ניתן לבצע תשלום באמצעות כניסה לאתר התשלומים הממשלתי.
 
לתשומת ליבך-
התשלום יתבצע בכפוף לקיום יתרה מספקת בחשבון העו"ש.
בתשלומים לחברת חשמל/בזק הסכום המרבי לתשלום חשבון אחד הנו 6,000 ש"ח .
בתשלומים למשרדי ממשלה הסכום המרבי לתשלום אחד הנו 1,000,000 ש"ח.

הרשאה לחיוב החשבון

ניהול הרשאות לחיוב החשבון ישירות באמצעות האתר
ניתן להקים את ההרשאות לחיוב החשבון בקלות ובנוחות, בכל זמן, באמצעות אתר האינטרנט. הקמת ההרשאות לחיוב החשבון מאפשרת לך שליטה מלאה בחשבון
 
מה זה חיוב על פי הרשאה?
חיוב על פי הרשאה הינו מתן אישור לבנק להעביר כסף מחשבונך לטובת גופים ובתי עסק להם מעבירים כסף באופן שוטף לדוג' רשויות, חברות תקשורת, חברת חשמל, מוסדות חינוך ועוד וכל זאת בהתאם להוראה שנותן הלקוח המשלם לבנק.
 
איך פועל השירות?
את ההרשאות ניתן להקים ולנהל תחת תפריט ניהול חשבון באתר האונליין. 
לצורך הקמת ההרשאה תצטרך קוד מוסד ואסמכתה (פרטים אלו נמצאים בכתב ההרשאה).
בעת הקמת ההרשאה, ניתן לבחור האם ההרשאה תוקם ללא מגבלות, אם תהיה בעלת מגבלה של סכום מקסימלי לחיוב או לחילופין הקמת הרשאה בעלת תוקף עד לתאריך מסויים שיקבע על ידכם. בסיום הפעולה יינתן אישור מיידי על הקמת ההרשאה.
כמו כן, השירות מאפשר גם העברת הרשאות קיימות מחשבון אחר בבנק או מבנק אחר.