אפליקציה - פטור וחלופה

תהליך "פתיחת חשבון מקוון באפליקציה" פטור מהנגשה כיוון שמחייב: צילום עצמי, סריקת מסמכים והקלטת קול המשתמש, כל אלו באמצעות מכשיר הסלולר של הלקוח.

לקוח שאינו יכול לבצע פתיחת חשבון מקוון באפליקציה עקב: לקות ראיה ו/או לקות מוטורית ו/או לקות דיבור, ייצור קשר עם הבנק באחת מהדרכים המונגשות הקיימות בבנק. 

הבנק יבדוק עם הלקוח מהן הדרכים המתאימות בהן ניתן לתת ללקוח שירות פתיחת חשבון מהיר ונוח, בהתאם למגבלותיו ובכפוף לרגולציה החלה על הבנק (לרבות המגבלות על מתן שירותים בנקאיים מחוץ לכתלי הבנק).

כמו כן, לקוח יוכל, אם יבחר לעשות כן, למלא טפסים באמצעות אתר האינטרנט של הבנק (אליו ניתן להתחבר באמצעות מחשב ובאמצעות מכשיר סלולרי) ולהשלים את התהליך בסניף הקרוב לביתו.