חדר עסקאות בני"ע זרים

פאגי פותח בפניך עולם של השקעות

מסחר במניות בבורסות באירופה ובארה"ב
המסחר מבוצע באמצעות מערכת ני"ע זרים של פאגי, מערכת אלקטרונית המעבירה את הוראות הלקוח ישירות ל"עושי שוק" ולבורסות בינלאומיות. הביצועים מועברים בזמן אמת ישירות לחשבונך בישראל. 

חדר עסקאות קשר ישיר באמצעות תקשורת מחשבים עם מספר ברוקרים בחו"ל, כך שהוראות הלקוח מגיעות ליעד המתאים בזמן אמת. 
מאגרי מידע מובילים מספקים ציטוטים עדכניים וחדשות פיננסיות - כל מידע שיכול לסייע לקבלת החלטות השקעה בזמן אמת.
 
מסחר באג"ח חו"ל
מסחר באג"ח בינלאומיים הנסחרים ב-OTC ובבורסות אירופה וארה"ב המונפקים ע"י חברות פרטיות או ע"י גופים ממשלתיים.  
קשר יומי (Online) עם "עושי השוק" וחברות מנפיקות מובילות בעולם מאפשר ללקוחות גישה למלאי אג"ח ונזילות השוק. 
חיפושי אג"ח עבור משקיעים תוך התבססות על קריטריונים ספציפיים (תשואה, פירעון, דירוג, מטבע, סכום להשקעה, שיעור ריבית) במטרה לקבל את המחיר הטוב ביותר (Competitive Pricing).
 
קבלת מידע ושירותי ייעוץ 
מידע על חברות ציבוריות, כולל דוחות כספיים, גרפים לניתוחים טכניים, חדשות והתפתחויות בחברות, המלצות אנליסטים ומחקרים אחרונים שפורסמו ע"י הבנקים להשקעות הבינלאומיים המובילים. 
עזרה בבניית תיקים מאוזנים ושירותי ייעוץ השקעות. היועצים דוברים מספר שפות ומעניקים שירות מקצועי ואישי. 
תכנון תיק השקעות וגיוון תיקים המתאימים למסגרת ההשקעה של הלקוח ורמות הסיכון המקובלות שהותאמו ללקוח, תוך התחשבות בסביבת ההשקעות העכשווית. 
הודעות אישיות בנוגע לאפשרויות מסחר מיוחדות, מוצרים חדשים ומידע על התפתחות השוק.
 
סליקה ו-Custody של מניות 
לבנק פאג"י מספר הסכמים עם חברות ברוקרים ומסלקות המאפשרים לספק ללקוחות שירותי משמורת גלובליים - קבלת דיבידנדים, קבלת ריביות, חלוקת תשלומים, העברות ושמירת מניות. 
פאגי, הבנק הבינלאומי, מספק שירותי סליקה של  ני"ע זרים - "Actual Settlement" -סליקה עתידית לפי חיוב/זיכוי כפי שבוצע בפועל בבורסה בחו"ל. 
לדוגמה: מניות בארה"ב נסלקות לאחר שלושה ימי עסקים בארה"ב. אופציות בארה"ב נסלקות לאחר יום עסקים אחד בארה"ב. מניות באירופה נסלקות עד 7 ימי עסקים באירופה (לפי סליקה בפועל של הבורסה הרלוונטית בחו"ל). לפיכך, הלקוח יחויב עבור רכישות ביום הסליקה האמיתית ולא לפני. 
 
שעות פעילות חדר עסקאות ני"ע זרים
יום א' בין השעות 09:30-13:00
ימים ב' - ה' בין השעות 09:30-23:00 
יום ו' בין השעות 08:30-14:00
לקוחות עם מסגרת פעילות מעל 500,000$ יכולים לפעול ישירות מול חדר עסקאות.

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. יעוץ השקעות ושירות second opinion מותנים בתיק השקעות של 150,000 ₪ לפחות. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט, ככל שמדובר במוצר/שירות הכרוך במתן אשראי. האשראי, ככל שיידרש, יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.