הטבות ריבית

פאגי, הבנק הבינלאומי יצא עם תוכנית הטבות ללקוחות הבנק בצל עליית הריבית במשק. התכנית כוללת שורת צעדים שמטרתם לסייע לך בתקופה זו שהעלאות הריבית במשק מכבידות עליך.