• האם ניתן להחזיר את ההלוואה לפני הזמן?
  בכל מסלולי ההלוואה ניתן להחזיר את ההלוואה לפני תום התקופה. בחלק מהמסלולים החזר זה לא כרוך בתשלום עמלת היוון הפרשי ריבית,
  לדוגמא: במגזר השקלי וצמוד מט"ח. לעומת זאת יש מסלולי הלוואה בהם כל פירעון במהלך תקופת ההלוואה כרוך בתשלום עמלות פירעון מוקדם.
  לפרטים נוספים פנה לבנקאי במוקד פאגי Call או או לדלפק המשכנתאות הקרוב אליך.

  מה הן עמלות פירעון מוקדם?
  בעת פירעון מוקדם של ההלוואה הבנקים גובים עמלות שהמרכיב העיקרי בהם הוא ”עמלה בגין הפסד כלכלי לבנק“. 
  עמלה זו נגבית בהתאם להוראת בנק ישראל. 
  במועד הפירעון המוקדם, כאשר הריבית בשוק נמוכה מהריבית של המשכנתא שלכם, פער הריבית מהווה הפסד כלכלי שנגרם לבנק ובגין כך משולמת עמלה. אם הריבית במועד הפירעון המוקדם גבוהה יותר מריבית המשכנתא שלכם לא תידרשו לשלם עמלה זו.
   

  אילו משתנים צריך לקחת בחשבון בבחירת מסלול המשכנתא המועדף?
  ההחלטה לגבי סוג ההלוואה תלויה במשתנים כלכליים רבים כגון: מדד המחירים לצרכן וההערכות הכלכליות לגביו, הציפיות לשינוי הריבית במשק, שער המטבע והציפיות לגביו וכן במשתנים אובייקטיביים ואישיים של הלקוח כגון: יכולת ההחזר העתידית של הלקוח,מטבע מקורות הסילוק, מקום העבודה, מועד פירעון קרן השתלמות, קבלת ירושות למיניהן וכיוצ"ב. 
  לכן, בבואכם לפגישת הייעוץ, כדאי ואף רצוי לספר את כל התוכניות העתידיות שלכם ליועץ המשכנתאות. מידע זה יסייע לנו להתאים לכם את המסלול הנוח והמתאים ביותר עבורכם