•  

  מדינת ישראל מעניקה לסיוע לרכישת דירה באמצעות משכנתאות בתנאים מועדפים. משכנתאות אלה - משכנתאות לזכאים - ניתנות באמצעות משרד השיכון והבינוי עפ"י קריטריונים שנקבעו לזכאות. קבלת משכנתאות לזכאים אפשרית לאחר קבלת תעודת זכאות.
  מי זכאי למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון?

  • זוגות חסרי דיור
  • עולים חדשים
  • משפחות חד-הוריות
  • רווקים מעל גיל 30

  קיימות קבוצות נוספות של זכאים, בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון

  מהו סכום המשכנתא לזכאים? גובה המשכנתא לזכאים נקבע על פי ניקוד המושפע ממספר גורמים:

  • מספר הילדים (כולל הריון מעל חודש חמישי)
  • מספר שנות הנישואין המלאות
  • השירות הצבאי/ שירות לאומי
  • מס' אחים ואחיות של בני הזוג שהנם אזרחי ותושבי ישראל
  • גיל המבקש/ת (במקרה שמדובר ביחיד/ה)

  תוספת לניקוד ו/או לסכום הזכאות ניתנות לרוכשי דירות ביישובים באזורי עדיפות, על-פי רשימה מעודכנת הנקבעת בהחלטת ממשלה. 
  לקבוצות אוכלוסייה שנקבעו ע"י המדינה - כגון עולים חדשים משפחות חד הוריות ועוד - נקבע ניקוד מינימלי (במידה והניקוד המחושב להם על פי הקריטריונים הרגילים נמוך יותר הם זכאים אוטומטית להשלמה עד הניקוד המינימלי האמור)