האפשרות להקפאת תשלומי הלוואת המשכנתא כפופה לקריטריונים של הבנק ולאישור הבנק. הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את השירות ו/או התנאים לעיל בכל עת.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}