אין עליך חובה עפ"י דין למסור את פרטיך/להסכים לאמור להלן, ומסירתם והסכמתך נעשים מרצונך החופשי. המידע יוחזק במאגר של הבנק וישמש את הבנק על מנת ליצור עמך קשר בהתאם לפרטים שהשארת, כדי לבחון האפשרות להנפקת כרטיס אשראי (וללקוחות חדשים גם פתיחת חשבון). בלחיצה על משלוח הפרטים, הינך מסכים לכל אלה.

הנפקת כרטיס אשראי ומתן אשראי כפופים לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. התנאים המלאים והמחייבים הינם כמפורט במסמכי ההתקשרות. בכפוף להוראות הדין, הבנק וחברת כרטיסי האשראי רשאים לשנות את תנאי הכרטיס או להפסיק להציעו בכל עת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}