פי אקסטרה עולם שבו הכסף שלכם
שווה יותר

פי אקסטרה כסף בחזרה

משלמים

עם כרטיס האשראי פי אקסטרה במגוון ענק של עסקים

צוברים

הנחה מסכום הרכישה ככסף מזומן לכרטיס הנטען פי אקסטרה

מממשים

את הכסף שנצבר בכרטיס הנטען באחת מהרשתות שבנבחרת

פי אקסטרה הטבות

תתחילו ליהנות מהטבות שוות שמותאמות בול בשבילכם, לדוגמה- קניתם תנור ברשת מוצרי חשמל שבמועדון? באותו רגע צברתם אוטומטית כסף בכרטיס הנטען, כמה? אחוז מסויים מהרכישה. עכשיו אתם יכולים להיכנס לרשת בגדים שבנבחרת המועדון ולרכוש לעצמכם בגד חדש בסכום שצברתםפי אקסטרה קהילה

אחוז מהמחזור שנצבר חוזר למען הקהילה

שאלות ותשובות

מימוש הערך הצבור ייעשה באמצעות הצגת הכרטיס הנטען בבית העסק, ו/או באמצעות שימוש במספרו של הכרטיס הנטען ע"י הקלדה ידנית בבית העסק, במידה ובית העסק מאפשר זאת.

הכרטיס הנטען בתוקף עד למועד המופיע בגב הכרטיס הנטען. תוקף הכרטיס הנטען יתחדש אוטומטית אלא אם כן תימסר ללקוח הודעה אחרת, או אם תימסר על ידי הלקוח הודעת ביטול לכרטיס הנטען בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש.

הערך הצבור בכרטיס הנטען אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בו.

במקרה של אובדן, גניבה או פגם של הכרטיס הנטען, על המחזיק להודיע על כך לישראכרט מיד עם היוודע לו, ולעניין זה יחולו הוראות הדין.
הכרטיס החליפי ישלח ללקוח בדואר ללא דמי הנפקה.

במקרה של ביטול הכרטיס הנטען מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בגין אי חידוש לבקשת הלקוח לתקופה נוספת, הלקוח יזוכה בכרטיס האשראי של המועדון בגין היתרה הצבורה בכרטיס הנטען, ככל שקיימת.

במקרה של ביטול עסקה (בכפוף למדיניות הביטולים של בית העסק) יחולו ההוראות הבאות :
א. ככל שהעסקה בוצעה תוך שימוש בכסף שנצבר בכרטיס המועדון (לרבות באופן חלקי), אזי הלקוח יזוכה בכרטיס הנטען בסכום שבו נעשה שימוש בגין העסקה שבוטלה.
ב. ככל שהעסקה בוצעה בכרטיס האשראי של המועדון (לרבות באופן חלקי) ונצבר בגינה ערך צבור, אזי במקרה של ביטולה, ייגרע הערך הצבור שנטען בגינה כאמור מהכרטיס הנטען.

הנקודות מכל כרטיס Beyond מועברות לחשבון המשותף ונצברות שם יחד על מנת שהנקודות החדשות שנצברו בכרטיס במהלך החודש יעברו לחשבון ויצטרפו לנקודות הקיימות שכבר הועברו אליו בעבר, עליך להגיע להיקף עסקאות צוברות בכרטיס של 4000 ₪ לפחות. בחודש בו היקף העסקאות הצוברות בכרטיס נמוך מ-4,000 ₪, הנקודות החדשות שנצברו בכרטיס באותו חודש ימחקו ולא יעברו לחשבון, ותהיה לך הזדמנות בחודש הבא לצבור שוב מחדש.

הצבירה בכרטיס האשראי ומימוש הערך הצבור בכרטיס הנטען , תתאפשר אך ורק בבתי העסק המכבדים, כפי שיופיעו מעת לעת ברשימת בתי העסק המכבדים  המפורטת באתר המנפיקה www.isracard.co.il .

באחריות הלקוח לוודא כי קיימת לו יתרה מספיקה בכרטיס הנטען לפני ביצוע כל רכישה על ידו. על הלקוח חלה אחריות בלעדית לבדוק את רשימת בתי העסק המכבדים את הכרטיס הנטען טרם השימוש בו, ולפני ביצוע כל עסקה על ידו

הכרטיס הנטען מונפק לחברי המועדון בלבד, על ידי ישראכרט ובאחריותה, והשימוש בו כפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש של הכרטיס.

לבירור או פניות בקשר לכרטיס הנטען, לרבות ברור יתרת הערך הצבור ניתן להתקשר למוקד של חברת ישראכרט בטלפון: 03-6364664 וכן באתר: www.isracard.co.il

תנאי המועדון המלאים מפורטים במסמכי ההצטרפות לכרטיס ובתקנון המועדון המפורסם באתר ישראכרט

אין לראות בפרסום זה הצעה או התחייבות להנפקת כרטיס או להעמדת אשראי, ואלה יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק.

הבנק וחברת ישראכרט רשאים לשנות את תנאי המועדון או להפסיקם בכל עת ובכפוף לכל דין.

המנפיקה: פאגי, הבנק הבינלאומי ו/או ישראכרט בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}