חוק נתוני אשראי

 

בחודש אפריל 2019 נכנס לתוקף"חוק נתוני אשראי התשע"ו 2016". בהתאם להוראות החוק החדש, הקים בנק ישראל מאגר מרכזי לשיתוף נתוני האשראי בישראל ללקוחות פרטיים. מטרת החוק הינה לעודד תחרות בתחום האשראי הצרכני באמצעות שיתוף מידע, שנוהל עד כה בנפרד אצל  הגופים הפיננסים השונים. התבססות על נתוני המאגר תאפשר לכלל הגופים הפיננסיים להעריך בצורה טובה יותר את רמת הסיכון של הלקוחות הפונים לקבלת אשראי ויאפשר התאמה מיטבית של האשראי ללקוח.

מידע מפורט אודות מאגר נתוני אשראי מתפרסם באתר נתוני אשראי אשר מנוהל על ידי בנק ישראל.
 

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
הרינו להודיעך כי, על מנת לבחון את התקשרות הבנק בעסקת אשראי עם לקוח, בכוונת הבנק לפנות ללשכת אשראי (אשר תפנה לבנק ישראל לקבלת נתוני אשראי אודות הלקוח) לקבלת חיווי אשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי.