קבלת העברה מחו"ל

אם אתם צריכים לקבל כסף מחו"ל, יש למסור למעביר את הפרטים הבאים:
     (שם הבנק)        Bank Name:  The First International Bank of Israel
   (קוד זיהוי של הבינלאומי בסוויפט)                Swift Code: FIRBILITXXX
                     ....IBAN Account No.: IL*

(IBAN מספר חשבון במבנה)                                                                                                                         


קוד IBAN מורכב מ- 23 תווים הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף, מס' חשבון הלקוח, וכן את קוד המדינה וסיפרת ביקורת.
את מס' חשבונך במבנה IBAN תוכל למצוא ב:
  • באתר האונליין באזור האישי 
  • בעזרת הבנקאי בסניף
  • ספח פנקס השיקים (בשיק אישי שהונפק על ידי הבנק)
*בהתאם להוראת בנק ישראל, כל העברה המתקבלת מחו"ל חייבת לכלול את מס' חשבונכם במבנה IBAN 
בכדי למנוע עיכוב בקבלת הכספים מחו"ל או החזרתם למעביר, יש להקפיד ולמסור למעביר בחו"ל את מס' ה – IBAN של חשבונכם וכן את הפרטים שלעיל.