שירות

לקוחות הבנק הבינלאומי נהנים משירות אישי, מקצועי וזמין ומגישה ישירה לצוות יועצים ואנשי מקצוע המתמחים בכל התחומים.
מומחי מערך הסחר והתשלומים הבינלאומיים מספקים ליווי בתחומים המקצועיים, העסקיים והטכנולוגיים.
 
צוות המערך זמין  גם בימי א' – ו' בשעות תואמות עסקים בינלאומיים. למתן שירות וייעוץ בתחומי:
  • ערבויות
  • מימונים ונכיונות סחר
  • אשראי דוקומנטרי
  • גוביינא
  • תשלומים בינלאומיים

המערך דוגל במצוינות וזמין עבורכם הלקוחות ככל שיידרש.
לא בכדי, הבנק הבינלאומי נמצא במקום הראשון בסקרי שביעות רצון ענפיים.

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. העסקות המופיעות בפרסומים נחשבות כעסקות בעלות סיכון מיוחד שמן הראוי שהמתקשר בהן ינהג לגביהן במידת זהירות מיוחדת. הבנק הינו הצד המתקשר בעסקות והינו בעל עניין בהן. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.