מערכת GPI

שירות חדש ומהפכני במערכת הבנקאית בישראל

מערכת Swift GPI הינו שירות חדש ומהפכני במערכת הבנקאית בישראל המאפשר ללקוחותינו לעקוב בזמן אמת דרך אתר הבנק אחר תשלומים בינלאומיים בעולם באופן דיגיטלי ולקבל התראות SMS  בזמן אמת על תשלומים שנדחו בחו"ל.

באמצעות המערכת (Tracker) תוכלו לצפות בסטטוס העברות מט"ח כגון היכן נמצאים כספי העברה בכל רגע, סטטוס העברה הנוכחי ופירוט מלא של מסלול העברה. 

מערכת   GPI מאפשרת  קבלת הודעת sms  בזמן אמת על העברות שנדחו ע"י ספקים בחו"ל.

הכניסה למערכת באתר האינטרנט תתבצע באמצעות שאילתת: "מטבע חוץ" >> "העברות מט"ח" >> "העברות מהחשבון והוראות בטיפול">>לחיצה על סטטוס העברה

לצפייה במערכת GPI  לחצו כאן:

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. העסקות המופיעות בפרסומים נחשבות כעסקות בעלות סיכון מיוחד שמן הראוי שהמתקשר בהן ינהג לגביהן במידת זהירות מיוחדת. הבנק הינו הצד המתקשר בעסקות והינו בעל עניין בהן. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.