פיבי הבנקאי הוירטואלי

להלן מידע על השירות של פיבי הבנקאי הוירטואלי:

פיבי הבנקאי הוירטואלי,  עוזר לך לנהל את החשבון ולבצע מעקב אחר הפעילות השוטפת.

פיבי יציג לך תובנות  עם מידע חיוני בנושאים שונים כמו:

  • סיכום הפעילות בחשבון לפי קטגוריות וגם כמה הוצאת במהלך החודש
  • סיכום פעילות בכרטיסי אשראי
  • זיכוי שקיבלת בחשבון
  • חיוב כפול בכרטיס
  • מגמות בחשבון, אירועים וטיפים מותאמים אישית
  • אפשרויות לחיסכון
  • התראות כגון משיכה כפולה באותו יום ממכשירי ATM


ועוד עשרות הודעות מעניינות עבורך גם באתר וגם באפליקציה ללא צורך בהצטרפות לשירות או בתשלום נוסף!

במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/טיפים לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות
אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון. כמו כן השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות
לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת, ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות. המידע מוצג
באופן תמציתי וכללי לצורך הפניית תשומת הלב. לפני ביצוע פעולה יש לצפות במידע המלא ובהבהרות למידע המוצגים במסכי אתר
הבנק.

אין לראות בהודעות משום התחייבות למתן שירות או למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת
בטחונות. הבנק רשאי לשנות את השירות או להפסיקו בכל עת.

הודעות בקשר עם עסקאות בכרטיסי חיוב:
באפשרותך להרחיב את השירות ולקבל במסגרתו גם הודעות בקשר עם עסקאות בכרטיסי חיוב, לרבות ניתוח ופילוח עסקאות.
הרחבת השירות מצריכה אישור הלקוח באמצעות אירוע "הרחבת שירות פיבי". האישור ניתן לביטול בכל עת, באמצעות סימון
בתחתית מסך זה.