הגשת בקשה למשכנתא לכל מטרה וכנגד הנכס

התחלה חדשה עם משכנתא של הבינלאומי

להגשת בקשה להלוואה שאינה רכישת דירה, כגון: הלוואה למטרת שיפוצים, רכישת מגרש, בנייה עצמית/ הרחבה, הלוואה לכל מטרה,
יש לפנות באמצעות הסניף לפי ההסבר הבא:

יש לבחור את שם הבנק והעיר בה הינך מעוניין לקחת את ההלוואה, יש לסמן שירות "דלפק משכנתאות",
תוצאות החיפוש יכילו את רשימת הסניפים בהתאמה.
לרשימת הסניפים לחץ כאן

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.