שירות דוחות AI

שירות דוחות AI

פאגי, הבנק הבינלאומי, משקיע בכם ומציע כלי תומך החלטה נוסף למסחר העצמאי - דוחות AI 

השירות החדש ניתן על-ידי Bridgewise, ומאפשר קבלת דוח דיגיטלי הכולל ניתוח דוחות כספיים ב"זמן אמת" ובעברית על מגוון רחב (כ-40,000) של חברות שמניותיהן נסחרות בשווקים שונים בעולם, תוך הצגת תובנות ומידע רלוונטי על מניות חברות אלו בהתאם לדוח. 

בנוסף, כולל השירות החדש הצגת השוואה של ביצועי חברה מסוימת מול ביצועי חברות אחרות באותו הענף, כאשר החברות מולן נערכת ההשוואה הן חברות הנסחרות באותה בורסה ומצויות בטווחי שווי שוק דומים והן משתייכות לאותו תת תחום פעילות בתוך הענף.

אנליזות דיגיטליות אלו המוצגות ביחס למניות ישראליות  וזרות , כוללות ניתוח ויזואלי ופשוט של דוחות כספיים באמצעות אלגוריתם אשר מאפשר יכולות ניטור, ניתוח ועיבוד מידע פומבי.

השירות זמין באתר ובאפליקציית הבנק!
כניסה לאתר או לאפליקציה > בתפריט ראשי בחר "שוק ההון" > בחירת ני"ע מסוים > בחירה בלשונית דוחות AI 

שאלות תשובות

מי מכין את דוחות ה-AI?
האנליזות הדיגיטיליות נערכות על-ידי Bridgewise ובאחריותה והן כלליות ואינן מותאמות לצרכיו של גורם ספציפי.
המידע המוצג באנליזות אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת מטעם הבנק בנוגע לכדאיות ההשקעות.

כיצד מתבצע ניתוח המידע ומה מייצג הציון שניתן לחברה?
ניתוח המידע בדוחות המוצגים כולל בחינה של כ-250 פרמטרים המדורגים לפי הסיכוי הגבוה ביותר של כל פרמטר להשפיע בכל ענף. 
הציון של כל חברה ייקבע באופן השוואתי ביחס לחברות באותו הענף, כאשר קבוצת הייחוס כוללת חברות הנסחרות באותה הבורסה, בטווחי שווי שוק דומים ובאותו תת תחום פעילות בתוך הענף (להלן: "קבוצת הייחוס").   

מה שווי השוק המינימלי הנדרש לחברה על מנת שהיא תהיה מסוקרת על-ידי Bridgewise?
שווי שוק הגבוה מ-10 מיליון דולר ארה"ב, ביום פרסום הדוח.
חשוב לציין, כי במקרה בו שווי החברה ירד מתחת ל-10 מיליון דולר ארה"ב, החברה לא תמשיך להיכלל בשירות ולא יוצגו דוחות AI עבורה. החברה תחזור להיכלל בשירות כאשר שווי השוק שלה יעלה חזרה לרף האמור בהתאם לדוחותיה.

מה תדירות העדכון של דוח דיגיטלי של חברה?
הדוח מתעדכן פעמיים ביום.

האם יש מספר חברות מינימלי הנכלל בכל ענף על מנת שהחברות באותו הענף יסוקרו על-ידי Bridgewise?
כל מנייה תשוייך לענף מסוים (סה"כ 11 ענפים לפי דירוג GICS של חברת MSCI) המינימום לכל קבוצת ייחוס, כמוסבר מעלה, הוא 4 חברות.
בכל ענף יש חברות מדורגות.

מהו טווח הציונים?
הדירוג הוא בין 99-37, מדובר בעניין סמנטי. אין אף חברה שתקבל ציון של 100 מושלם, בהתאם, אף חברה לא תקבל ציון 0. 

איך מתפלגות ההמלצות?
קיימות 4 סוגי המלצות (קנייה חזקה | קנייה | החזק | ביצוע חסר) המתפלגות נורמלית בתוך קבוצת הייחוס.

  • ה- 5% העליונים יקבלו - קנייה חזקה
  • ה- 15% אחריהם יקבלו - קנייה
  • ה- 60% אחריהם יקבלו - החזק
  • ה- 20% יקבלו - ביצוע חסר  


במקרה של שינוי דרמטי במחיר המניה, האם ההמלצה שניתנה על-ידי Bridgewise תשתנה? 
ההמלצה הניתנת משתנה על פי נסיבות ופרמטרים קבועים מראש. המערכת בוחנת בכל יום מחדש את נתוני החברה ביחס למחיר המניה, כך שבמקרה של שינוי משמעותי במחיר המניה, הדירוג היחסי שלה עשוי  להשתנות. במידה והחברה מדווחת על אירוע מהותי לבורסה, יהיה ניתן לראות זאת בדוח בחלק שנקרא "Events Corporate" בכל מקרה, לשינויים עשויה להיות השפעה על ההמלצה.

 

חשוב לדעת:
יתכן חוסר הלימה בין המידע המוצג במסגרת שירות זה למידע המוצג במסגרת שירות אחר המונגש על ידי הבנק לרבות המלצות אנליסטים, עסקאות בעלי עניין וסנטימנט חדשות אשר מתקבלים מחברת טיפרנקס, וזאת לאור שונות במודלים של ניתוח ני"ע.