• פאגי, הבנק הבינלאומי, בלט מאז ומתמיד כבנק המנהל את עסקיו באמינות ובהוגנות. הקוד האתי של פאגי הינו תעודת הזהות הערכית של הבנק. הקוד והערכים אותם הוא מייצג מעצבים את התשתית המוסרית לפעילותנו כבנק ומשמשים מצפן לכל העובדים.

  הקוד האתי הוא נדבך נוסף ביצירת תרבות ארגונית בפאגי אשר משלבת מצוינות עסקית עם מצוינות ערכית. הקוד מציב רף גבוה שיש לשאוף אליו, של הראוי והנכון ומהווה הצהרה ברורה ומפורשת לכל מה שאנו מאמינים בו ושואפים לקיים.

  הערכים המובילים בבנק:

  • יצירתיות, יוזמה וחדשנות
  • מקצועיות
  • יושרה, הוגנות ואמינות
  • שקיפות ופתיחות
  • אכפתיות ויחס אישי
  • אחריות


  המטרות העיקריות של הקוד האתי:

  • ליצור סביבה ערכית ומוסרית בפאגי ולתת מענה במקרה שהחוק ו/או הנוהל, אינם חד משמעיים.
  • להציג את הערכים המנחים את פעילותנו מול הלקוחות, העובדים והסביבה החיצונית.
  • להבהיר את האופן בו הערכים מיושמים בחיי היום יום, באמצעות כללי ההתנהגות המייצגים כל ערך.
  • לשמש מורה דרך ערכי במצבים של קונפליקט או דילמות אפשריות בחיי העבודה.
  • לסייע לעובדים בבחירת הדרך הראויה ולכוון את תהליכי קבלת החלטות הן במישור העסקי והן במישור הבין אישי.

   

  על מי חל הקוד האתי ?
  הקוד האתי חל על כל עובדי פאגי,הבנק הבינלאומי, בכל הדרגים ובכל התפקידים וכן על חברי ההנהלה.\
  פאגי, הבנק הבינלאומי, מייחס חשיבות רבה ליישום הקוד במכלול הפעילות של פאגי, בכל מערכות היחסים הקיימות ומצפה מכל
  עובדי הבנק וחברי ההנהלה לפעול ברוח הערכים המוצגים בקוד.
  הקוד האתי משמש כמסמך הצהרתי מחייב בכל פעילות פאגי, כלפי לקוחותיו, כלפי עובדיו, וכלפי סביבתו - מתחרים, ספקים, הקהילה ואחרים להם יש מגע עם פאגי