fibiPay זמין ללקוחות הבנק המחזיקים בכרטיס Visa של הבנק תקין ותקף, ובמכשיר נייד מבוסס מערכת Android ותומך NFC. בכפוף לתנאי הבנק.

אי-עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

${loading}