• עמדות פאגי, הבנק הבילאומי, בשירות עצמי מאפשרות לך לבצע פעולות ולקבל מידע באופן עצמאי, ללא תור 24 שעות ביממה, בעמדות המצויות בסניפים ובכך לחסוך זמן ועמלות. ניתן להפיק גם דפי מידע על החשבון.

  פעולות עיקריות שניתן לבצע בעמדות פאגי, הבנק הבינלאומי בשירות עצמי:

  • הנפקת קוד טלפוני חדש
  • הנפקת דפי מידע על החשבון
  • הערה: בפעולות והמידע נדרש שימוש בכרטיס בנקאי

  פעולות שניתן לבצע בסניפומטים לכל לקוחות הקבוצה:

  • משיכת מט"ח במטבע דולר ואירו - ללא עמלת המרה
  • רכישת מט"ח במטבעות דולר ואירו- ללא עמלת חליפין
  • משיכת מזומן
  • משיכת מזומן בסכום מוגדל
  • הפקדת מזומן


  עיקרי המידע שניתן לקבל בסניפומטים:
  בעמדות ניתן להפיק תדפיסי תנועות בחשבון

   

  עמדה להפקדת צקים:
   איך השירות עובד?
  השימוש בעמדה נעשה באמצעות כרטיס אשראי/סניפומט שהונפק על ידי אחד הבנקים בקבוצת הבינלאומי. 

  כיצד מתבצעת ההפקדה?
  יש להכניס את הכרטיס המגנטי ולהקיש את הקוד הסודי.   לאחר האישור הכרטיס יתקבל חזרה.
  יש לבחור בשירות הפקדת שיקים.
  יש לפעול ולהקיש את הנתונים בהתאם להנחיות.
  בסיום הפעולה תקבל את תדפיס ההפקדה עם צילום השיק. את התדפיס ממולץ לשמור עד למועד הופעת הפעולה בחשבון.  

  הבהרות חשובות:

  • ניתן להפקיד שיקים בשקלים בלבד.
  • ניתן להפקיד עד 20 שיקים בפעולה אחת.
  • בהפקדה לטובת צד ג', ניתן להפקיד עד לסכום של 50,000 ש"ח.
  • ניתן להפקיד לחשבון הכרטיס שיקים בסכום של עד 250,000 ש"ח לשיק.
  • ניתן להפקיד לכל אחד מסניפי הבנקים בקבוצה.
  • לא ניתן להפקיד שיקים המשוכים על בנקים שאינם בישראל, לרבות הרשות הפלסטינית.
  • לא ניתן להפקיד שיק שסחירותו נאסרה ובעלי החשבון אינם המוטבים (למוטב בלבד).
  • לא ניתן להפקיד שיק שפרעונו עתידי או שמועד פרעונו עבר לפני חצי שנה ויותר.
  • לא ניתן להפקיד שיק שנעשה בו שימוש אסור, בניגוד להוראה המודפסת על גבי השיק.
  • יום ההפקדה לגבי שיקים שהופקדו באמצעות העמדה, ייקבע בהתאם למפורט במסך ההפקדה.