• פיבי גארד

   

  התחברות באמצעות שני גורמי אימות יכולה למנוע מאחרים

  להיכנס לחשבון גם אם יש להם את הסיסמה שלך.

  דוגמא: הסיסמה הקבועה וסיסמה חד פעמית שתשלח לנייד

  הצטרפו ללקוחות הבנק שהוסיפו שכבת אבטחה לחשבון שלהם

  * יש להזדהות בכניסה לאתר טרם הכניסה למסך ההצטרפות